DOKUMENTY

DOKUMENTY DO POBRANIA:

04.09.2020 HM Factory sp. z o.o. ogłosił postępowanie na wybór wykonawców usługi badawczej

W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Etap I usługowy – konkurs ogólny; HM Factory ogłosił postępowanie przetargowe.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, w zakresie opracowania innowacyjnych i przyjaznych środowiskowo receptur mieszanek betonowych z wykorzystaniem materiałów wtórnych, umożliwiających wprowadzenie innowacji produktowej pod postacią betonowych elementów prefabrykowanych, wraz z przeprowadzeniem badań stwardniałego betonu wykonanego w oparciu o opracowane receptury mieszanki betonowej oraz opracowania deklaracji środowiskowej wyrobów budowlanych, typ III (EPD).

Załączniki:

  • Załącznik nr 1. Oświadczenia i doświadczenie Oferenta (Pobierz)
  • Załącznik nr 2. Formularz ofertowy (Pobierz)

  • Załącznik nr 3. Wzór umowy warunkowej (Pobierz)

  • Załącznik nr 4. Kalkulacja pomocnicza do przygotowania oferty (Pobierz)

  • Zapytanie ofertowe (Pobierz)